Ärikliendile
juhtimiskeskus 12552, üldtelefon 6488020
Flash player needed to display this


Meie mujal:

Latvia Grifs ag Grifs AG Lithuania
Latvia Grifs ag Grifs AG Latvia
Flash player needed to display this

Ärikliendile

Aluse rahalise väljamineku tegemiseks turvasüsteemide valikul annab turvariskide hindamise analüüs. Peamine kriteerium seisneb aktsepteeritava riski suuruses, millest võib tekkida oodatav kahju, mida on otstarbekas taluda, püüdmata teda kahandada kulukate turvameetmetega. Kui risk ületab aktsepteeritava, tuleb valitavad turvameetmed suunata suurimatele varadele ja suurimatele ohtudele, arvestades meetmete võimalikku maksumust.

Turvariski hindamiseks tuleb:

  • Hinnata varad
  • Teha kindlaks ohud ning nende realiseerumise tõenäosused
  • Määratleda turvaeesmärgid – mida soovime kaitsta ja milliste turvameetmetega

Hinnata nende rakendumisega seotud kulutusi ning vajadusel turvaeesmärke korrigeerida.

KUI TEIE VARA VAJAB KAITSET
Mehitatud valve
Tehniline valve
Videovalve

Küsi LISA